Chakitakllamanta
Chakitakllaqa Anti runapa ruwasqan ñawpa yapunam. Chakitaklla ruwanapaqqa, yapuq runa sayaymi waranway k’aspi kanan. Chay waranwaypa huknin puntanta ñawch’i kanankama thupasunchik, chay k’aspimantaq huk quranata watasunchik. Chaymantaqa, waranwaypa as uranpihina, huk lluqi k’aspita watasunchik, chay lluqi k’aspipim yapuq runaqa chakinta churanqa. Qhipataqa, waranway k’aspipa chawpinpihina, huk ruq’i k’aspita chakatasqata watasunchik, kay ruq’iqa 20 cm sayaymi kanan. Chaypim, chakitaklla tanqananpaq yapuq runaqa makinta churanqa.

AUTOR: Anónimo

Conteste todas las Preguntas Correctamente y dé un click en Enviar y Grabar

Preg: 1.- Qillqasqamanhina, ¿ima k’aspipitaq yapuq runari chakinta churanqa?
Ruq’i k’aspipi
Waranway k’aspipi.
Lluqi k’aspipi.
Preg: 2.- Chakitakllata ruwaspari, ¿mayqin kaqtataq ñawpaqta ruwakusqa?
Waranwayman lluqi k’aspita watasunchik.
Waranwayman ruq’i k’aspita watasunchik.
Waranwaypa huknin puntanta thupasunchik.
N.A.
Preg: 3.- ¿Imapaqtaq kay qillqasqata ruwasqaku?
Imayna ruwaytapas yachachiwananchikpaq.
Imachus kasqamanta willawananchikpaq.
Ima ruwanapaqpas mink’awananchikpaq.
N.A.